Newsletter


1-VLC

Perspectiva

Aproximació avaluativa ad hoc, adaptant el disseny de l’ avaluació i  la metodologia per a respondre a les necessitats informatives del client.

Llegir més

2-VLC

Perspectiva

EvaluanDo treballa per i para l’instal·lació   i desenvolupament de capacitats organitzatives.

Llegir més

3-VLC

Formació

Oferim cursos “ad hoc” per a organitzacions i associacions.

Llegir més