Clients

Institucions i Organismes internacionals

 • Agències de Nacions Unides
 • Comissió europea
 • Organismes europeus
 • Governs

Organismes públics 

-Nacionals

 •  Ministeris
 • Agències Nacionals

-Autonòmics

 •   Governs autonòmics
 •  Agències autonòmics

 -Locals

 •   Diputacions
 •  Federació de municipis
 •  Municipis

 ONG, ONGD i Coordinadores de ONG

 Fundacions i  sector privat

 • Fundacions
 • Associacions
 • Agrupacions culturals
 • Universitats
 • Instituts d’ investigació
 • Altres