EvaluanDo treballa per i per a la instal·lació i desenvolupament de capacitats organitzatives.

  • El nostre objectiu principal naix amb l’aplicació de la perspectiva sistèmica amb la finalitat de treballar en la identificació participativa dels objectius i metes de l’organització i en el diagnòstic de processos per orientar uns resultats centrats en la comprensió de les limitàcions i problemes de l’ organització en la implementació de les seues accions.

 

  • Per mitjà del desenvolupament de capacitats, treballem conjuntament en l’obtenció de resultats centrats en la formulació d’ estratègies i accions. Ajudem a aconseguir objectius eficients, a través de la creació de condicions idònies que permeten als nostres clients l’assoliment de les seves metes de manera independent.