Serveis

  • Disseny i desenvolupament de diagnòstic.
  • Disseny i implementació d’estratègies de qualitat organitzativa.
  • Suport a la programació estratègica i de programes i projectes.
  • Capacitació institucional en planificació, seguiment i anàlisi de projectes.
  • Acompanyament de processos de sistematizació d’experiències.
  • Investigació social i  investigació acció participativa