Oferta de serveis

 • Disseny i acompanyament de línies de base.
 • Disseny i integració de sistemes de monitoratge i seguiment
 • Avaluacions estratègiques i crìterials
  • Avaluacions ex ante
  • Intermèdies
  • Finals
 • Avaluacions de processos
 • Metaavaluacions