Perspectiva

Els nostres serveis d’avaluació i consultoria es caracteritzen per:

  • Aproximació avaluativa  ad hoc, adaptant el disseny de l’avaluació i la metodologia per a respondre a les necessitats informatives del client.
  • El anàlisis individualitzat dels casos. Ens prenem temps per a acompanyar als nostres clients en les decisions relatives a quina avaluació volen en funció a les seues expectatives, les seues necessitats informatives i els seus propòsits.
  • Una profunditat analítica que permetre  una nova comprensió de la unitat d’estudi.
  • El compliment en els terminis concertats per a les fases d’avaluació i de lliurament dels informes
  • La gestió transparent dels recursos financers de l’avaluació.
  • La incorporació de mecanismes que assenten els fonaments per a l’ús dels resultats d’avaluació, una vegada haja finalitzat el servei.