Avaluadoras

EvaluanDo està format per Estela López Torrejón, Inmaculada Román Millán, i Patricia Vidal Hurtado, un equip d’avaluadoras que treballem com professionals independents, en equip o integrades en altres equips d’experts, segons les necessitats de cada avaluació.

Les components d’EvaluanDo estem acreditades amb títols de màster en Avaluació de Polítiques Públiques i màster en Polítiques i Processos de Desenvolupament, i comptem amb experiència internacional en  consultoria social i avaluació.

estela

ESTELA LÓPEZ TORREJÓN         

Llicenciada en Ciència i Tecnologia d’Aliments, i Enginyeria Tècnica Agrícola (UPV). Suma 12 anys d’experiència en desenvolupament, 9 d’ells com a avaluadora, període en el qual ha desenvolupat avaluacions de Projectes o Programes de Cooperació i/o Educació pel Desenvolupament, i consultories de planificació estratègica i gestió del coneixement; exercint durant 4 d’aquests anys com a investigadora en estudis en Desenvolupament.
En el seu camí professional, destaca la seua experiència regional a Amèrica Llatina, en les temàtiques de sobirania alimentària i dret a l’aigua, pobles i nacionalitats indígenes, enfocament de gènere i ecofeminisme, i enfortiment de governabilitat democràtica (enfocaments crítics participatius, Enfocament basat en Drets).

 

 

patricia

PATRICIA VIDAL HURTADO

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de València. Treballa des del 2012 com a avaluadora en l’àmbit nacional i internacional. Ha cobert una àmplia gamma de temàtiques, incloent-hi la cooperació al desenvolupament, innovació, drets del treball, migracions, gènere, petita i mitja empresa, capacitació i desenvolupament professional, gestió de fluxos de comunicació interns i externs i iniciatives d’inclusió social.

Ha exercit durant més de tres anys com a oficial de monitoreo i avaluació en el Sistema de Nacions Unides. La seua experiència professional cobreix països d’Àfrica (el Marroc, Algèria, Tunísia, Mauritània, Senegal, i RD del Congo) i Llatinoamèrica (Xile) en anglés, francés i espanyol, indistintament.

 

 

inmaculada

INMACULADA ROMÁN MILLÁN

Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València. Agregada de batxillerat, ha impartit classe durant 28 anys en Instituts d’Ensenyament Secundari. Ha estat professora associada de l’assignatura de Projectes de Cooperació Internacional a la Universitat Politècnica de València. Ha dedicat els últims anys 20 anys a aprofundir en estudis al voltant de Desenvolupament, Gènere i Avaluació.

Té un ampli recorregut al món de l’avaluació de polítiques públiques, realitzant consultories per a diferents organismes públics nacionals i internacionals. Té experiència regional en països del Magreb, d’Àfrica Subsahariana, i Amèrica. És especialista en educació, formació, ocupació, migracions i gènere. Treballa en castellà, català, francès i anglès