Valor Afegit

L’avaluació, pel seu caràcter analític rigorós i profund, ens convida a entendre els factors que influeixen en un programa i les seues interrelacions, traspassant l’auditoria i la rendició de comptes.

Treballem des d’ una anàlisis integral de les intervencions a partir del coneixement dels contextos, la delimitació dels components estructurals, la comprensió dels processos i les anàlisis dels seus resultats. Tot això ens permet descobrir  les potencialitats i limitacions con base per fer recomanacions realistes i concretes.

Al mateix temps, apostem pel desenvolupament de processos avaluatius basats en la participació i la inclusió de totes les persones involucrades en el programa, el que ens permetet  promoure la motivació i la corresponsabilitat, i constitueix un punt d’eixida sòlid cap a la millora de les accions.