VISIÓ /MISIO

El nostre treball està orientat per una comprensió de l’avaluació com un procés d’ anàlisi i reflexió que requereix d’un important exercici de responsabilitat. Conseqüentment, sustentem les nostres avaluacions en els principis de l’ètica professional: confidencialitat, integritat i independència.

Així mateix, apliquem mecanismes per garantir la transparència, centrats en el diàleg amb els nostres clients i amb les persones involucrades als programes avaluats. Promovem la participació en la presa de decisions associades en els processos avaluats.

Treballen per la instal·lació de capacitats d’avaluació en les organitzacions amb les quals colaborem i a promoure una cultura avaluativa responsable i propositiva.